Systemisch werk

Hoe kan een opstelling je helpen bij het onderzoeken van een vraagstuk?

Alles is energie. En alles om ons heen en waarbinnen we ons bewegen vormen met elkaar systemen, waarbinnen die energie werkt. Een gezin is zo’n systeem, de organisatie waar je werkt, de buurt waar je woont, de club waar je deel van uitmaakt, maar ook je lichaam waarin de verschillende organen samenwerken is zo’n systeem. Elk systeem heeft zijn eigen kenmerkende dynamiek, energie.

In een systeem zijn 3 basiselementen werkzaam die met elkaar zoeken naar evenwicht: ordening, binding en de balans van geven en nemen. Wanneer dat evenwicht uit balans is wordt het op een natuurlijke manier weer in balans gebracht.
Nu is een algemeen kenmerk van leven dat het in beweging is en er zich omstandigheden voordoen waardoor het systeem uit evenwicht raakt. Normaal gesproken is dat geen probleem. Ieder beweegt daarin (onbewust) mee en zo wordt het evenwicht weer hersteld. Je voelt het omdat dan ‘de energie’ weer stroomt en je je prettig voelt. Voorbeelden: je hebt een conflict, het wordt uitgesproken en je kan weer met elkaar verder. Of je krijgt griep, je ziekt het uit en je voelt je weer fit.

Soms lukt dat niet en ontstaan er verstrikkingen die een diepgaande werking hebben op het (familie-organisatie-maatschappelijk)systeem. Dit kan terugwerken naar voorouders en doorwerken in het verdere leven van betreffende personen. Dit gebeurt dan vaak in de vorm van ziekte of van emoties die moeilijk te duiden zijn. Dat je lang of (te) vaak moe, boos of onzeker blijft zonder dat je daar echt een oorzaak voor kunt aanwijzen. Dat je merkt dat bepaalde patronen zich in je leven steeds herhalen en dat het je niet lukt dit te doorbreken. Alsof er iets anders jou, buiten of binnen jezelf, daarin bepaalt.

Wat zijn opstellingen?

Bert Hellinger (grondlegger van het systemisch werk via opstellingen) ontwikkelde een methode die verborgen dynamieken onthult en energie weer in balans kan brengen.
Tijdens een opstelling krijg je te zien wat het is dat jou blokkeert. Dankzij diepe inzichten en het ter plekke ervaren en oplossen van blokkades kan de energie weer gaan stromen.

Als vraaginbrenger verken je met de begeleider de vraag. Jij kiest dan representanten uit de aanwezige deelnemers om elementen, die te maken hebben met de vraag, te vertegenwoordigen en stelt hen op. Deze startopstelling geeft weer hoe de huidige verhoudingen en onderliggende patronen in het echte systeem zijn. Ik verken, in voortdurende afstemming met jou en de representanten, waar mogelijkheden zijn voor het ontwarren van verstrikkingen en waar de oplossing ligt. De opstelling beweegt naar die oplossingsrichting toe. De oplossing is merkbaar in de verstilling en rust die ontstaat. De opstelling is zonder oordeel, geeft diep inzicht en de beelden werken vaak langere tijd door.