Jouw essentie leven

jouw bijdrage aan de wereld

Kern

Voorbij de woorden
komen tot mijn kern
die gloeit
en wacht
tot er ruimte is
zichtbaar te maken
wat onzegbaar is

jouw bijdrage aan de wereld

                      Leven vanuit jouw essentie betekent voor mij leven wie je ten diepste bent.                                   Authentiek jouw levenspad gaan. Deel uitmakend van en aan een groter geheel.

‘Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien’ is voor mij een drijvende kracht in vorm geven aan mijn leven. Een vorm van persoonlijk leiderschap, waarin woorden en daden belichaamd zijn.  

Om dat te kunnen doen heb ik de ander nodig. Om te kunnen ontwikkelen, te groeien. Zonder wij geen ik. Zo buiten zo binnen. En andersom. De ander als groot projectiescherm voor wat er aan beelden innerlijk leven.
Wanneer je je met een ander verbindt – in een relatie, een groep, een werkverband – ontstaat een nieuwe dynamiek. 
De dynamiek die ontstaat geeft precies weer wat fijn is en waar het schuurt en waar je je verder mag ontwikkelen. Voor mij is die persoonlijke ont-wikkeling de basis van goed samen-zijn. Daar aandacht aan geven geeft voeding aan het totaal. 

F0349800-8CE7-4720-84D6-536699D12CDF_1_105_c

Jij als individu

Wil je meer vanuit jouw kracht leven? Heb je behoefte aan reflectie en stilte of behoefte aan een luisterend oor? Ik ben er graag voor je.
Kijk hier wat ik je hiervoor kan bieden. 

06785290-1F98-4766-A227-42941DF59AF6_1_105_c

Jij en jouw organisatie

Geloof je met de mensen met wie je samenwerkt dat het in deze tijd van transformatie anders kan? Weet je niet precies hoe, maar wel dat het daarbij essentieel is dat de kracht en eigenheid van de mensen volledig tot ontwikkeling en bloei mogen komen? Ik help als gids graag mee die gedroomde toekomst dichterbij te halen.  

Spinnenweb_5888-2

Jij en het collectief

Bijdragen aan het grotere geheel. Ik doe dat ook altijd  vanuit mijn ervaring in die specifieke levensfase. Daarom ben ik nu actief als Wakkere Grootmoeder om meer aandacht te geven aan de kracht en wijsheid van mensen in de 3e levensfase.

Ruimte voor feminien leiderschap

In deze tijd met veel burn-outs en de roep om de menselijke maat is er behoefte aan mensen en leiders die beter luisteren, samenwerking stimuleren en mensen als mensen benaderen. Je te laten leiden door eigen waardes, hart en intuïtie. Dat zijn feminiene waarden, ook wel de ‘zachte’ waarden genoemd, tegenover de masculiene waarden als besluitvaardigheid, doelgerichtheid met het oog op het resultaat. In ieder mens zijn beiden aanwezig en van groot belang, maar maatschappelijk worden nog te vaak de masculiene waarden hoger beoordeeld. In mijn ondersteuning ben ik gericht op beiden met extra oor en oog voor de feminiene principes en het in balans brengen van beiden.