Vrouwenkracht

de parel in jezelf ontdekken

natuurlijk leven

Zoals de zee komt en gaat,
verbonden met de maan,
zo stroomt het leven door ons heen.
 

Vanuit natuurlijke principes leef en verbind ik, raak ik aan en beweeg mee. Het is mijn passie om met mensen, om met jou, op pad te zijn. Individueel of in groepen. Om in balans met de feminine en masculine energieën die door ieder mens stromen, de eigen weg te vinden. De parel in jezelf te  ontdekken. Zodat je meer en meer vanuit jouw eigen essentie kan leven. Precies de bedoeling van het leven. En in deze tijd van transformatie  harT-nodig. 
De belangrijkste pijlers van mijn werk zijn lichaamsbewustzijn, systemisch werk en het werken in een breder perspectief, het collectieve veld. Voorbij onmogelijkheden mogelijkheden ontdekken. 

Lichaams bewust zijn

Jouw lichaam is het instrument waardoor het leven zich toont. Jouw lichaam als de tempel van de ziel. Hoe kan je meer voelen dat je leeft dan wanneer je jouw lichaam met al haar sensaties bewust kan ervaren? Wanneer alles er mag er zijn leef je meer in overgave. 

Jouw essentie leven

Leven vanuit jouw essentie betekent leven wie je ten diepste bent. Authentiek, autonoom jouw levenspad gaan. Deel uitmakend met de eigen ziel aan een groter geheel. Wanneer je leeft vanuit jouw essentie stroomt jouw levensenergie als vanzelf. 

Annelies

Het leven leerde me dat het levenspad zich toont door het te gaan, met de fluisteringen van m’n ziel als mijn kompas. Dat alles een eigen tijd en plaats heeft. En wanneer ik het overlaat aan iets groter dan ikzelf er magie kan ontstaan.

Video afspelen

Systemisch ervaren

Alles is energie en is met elkaar verbonden. We kunnen dat niet denken. Daarvoor is ons denken teveel gekaderd. We kunnen dat alleen maar voelen, ervaren. Alles om ons heen en waarbinnen we ons bewegen vormen met elkaar ‘velden’ (systemen) waarbinnen die energie werkt. Daar waar de energie stagneert, het wrijving geeft of keer op keer conflicten, helpt het om systemisch te kijken, te ervaren. Met oog voor dat enorme web waardoor alle personen en gebeurtenissen binnen een (familie, organisatie, maatschappelijk) systeem met elkaar verbonden zijn en hun effecten hebben op die situatie. Zo kijken helpt bij duiding van de stagnatie en het weer vrij laten stromen van de energie. 

Vrouwenkracht, juist nu!

Deze tijd van transformatie gaat over de terugkeer van het Vrouwelijke. De herwaardering van feminine kwaliteiten, zodat ze weer in  balans geleefd kunnen worden met de masculine kwaliteiten. In vrouwen èn mannen. In balans leven met jezelf, met elkaar, met alle natuur in verbinding met moeder Aarde. 
Juist als vrouw in deze tijd te leven geeft mij de mogelijkheid om vanuit mijn essentie bij te dragen aan het herstel van die balans.