jij en jouw organisatie

procesbegeleiding bij samenwerken

Een boer kan zaaien, bemesten en onkruid wieden maar hij kan het graan niet doen groeien. Hard werk levert alleen duurzame resultaten op als het niet in strijd is met de wetten van het leven. Onze taak is om gewoontes te leren die in harmonie zijn met de natuurlijke principes.
Napoleon Hill

Ik zie een organisatie als een samenwerkingsverband van mensen. Als een eco-systeem, waar alles een natuurlijke plaats heeft. Alles werkt met alles samen ten dienste van het geheel. Iedere samenwerking heeft een eigen dynamiek, die voortkomt uit de geschiedenis en het heden van de organisatie en van alle mensen die er werken of gewerkt hebben.

Daarnaast heeft een organisatie ook te maken met bepaalde systemische wetmatigheden. Natuurlijke principes. Daar tegenin werken, wat vaak onbewust gebeurt, kost ongelofelijk veel energie. Complexe vraagstukken kunnen daarom vaak niet met het hoofd opgelost worden, maar vragen een systemische benadering die oog en oor heeft voor die geschiedenis en haar mensen. Voor de masculiene principes – doelgerichtheid, resultaten behalen, strategie – en de feminiene principes – hart voor de mensen, ruimte voor intuïtie en ‘draagtijd’. Beweging en ontwikkeling in organisaties begint bij beweging en ontwikkeling van mensen. In mijn procesbegeleiding werk ik vanuit die systemische, natuurlijke principes met oog, oor en hart voor de mensen.

Netwerken

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Naast procesbegeleiding ontwikkel en begeleid ik leiderschapstrajecten en coach teams die beter willen samenwerken.
Ik ben in mijn element wanneer ik (Open Space) conferenties mag faciliteren, een groepsdialoog begeleid – onder andere via de methode Deep Democratie – of een vraag kan onderzoeken d.m.v. organisatie-opstellingen. 

Afhankelijk van de vraag werk ik alleen of met een collega. Met mij in zee gaan betekent dus ook toegang hebben tot een breder netwerk van verschillende deskundigen.