Algemene voorwaarden & Privacy

Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.

Ik leef vanuit vertrouwen. En geloof in de kracht van open- en eerlijkheid. Zo werk ik dus ook.
In mijn afspraken ben ik zo helder mogelijk en ben daarop aanspreekbaar.
En ik ga met je om zoals ik graag wil dat er met mij wordt omgegaan.

Hoe dat geregeld is in mijn bedrijf lees je in de Algemene voorwaarden en het Privacy reglement.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen.
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten en overeenkomsten tussen Vrouwenkracht.nu en haar klanten.
1.2. Opdrachten en overeenkomsten worden altijd per mail bevestigd.
1.3. Algemene voorwaarden van de klant zijn niet geldig, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

2. Verplichtingen tussen Vrouwenkracht.nu en klanten.
2.1. Vrouwenkracht spant zich in om zorgvuldig en naar beste kunnen haar werk te verrichten. Zij houdt daarbij altijd het belang van haar klanten in het oog.
2.2. Bij werk in organisaties kan ik eventueel een andere partij inschakelen voor de uitvoering. Dit gaat altijd in overleg met de klant. Ik blijft wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.
2.3. Er is geen resultaatverplichting vanuit mij, wel een inspanningsverplichting. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor het navolgen van adviezen en de eventuele resultaten.

3. Tarieven en betalingen
3.1. De genoemde prijzen zijn voor particulieren inclusief btw, voor zelfstandigen zonder personeel en organisaties en bedrijven exclusief btw, eventuele andere kosten zoals reiskosten, tenzij anders is aangegeven.
3.2. Betaling is, behalve bij reizen en workshops, altijd achteraf. De betalingstermijn is 14 dagen.

4. Annulering
4.1.  Bij ziekte en overmacht van de kant van Vrouwenkracht wordt in overleg een andere datum gekozen. Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant het betaalde bedrag terug.
4.2. Bij ziekte en overmacht aan de kant van de klant wordt in overleg een andere datum gekozen. Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant geld terug minus het betaalde bedrag voor de al gemaakte kosten.
4.3. Bij activiteiten in het kader van persoonlijke ontwikkeling geldt bij annulering het volgende:
Mocht je zelf niet in staat zijn tot deelname geldt het volgende:
1. Tot twee weken voor aanvangsdatum kun je je kosteloos afmelden.
2. Meld je je tussen een en twee weken voor de aanvangsdatum af, betaal je 50% van het factuurbedrag.
3. Meld je je korter dan een week voor de datum van uitvoering af, betaal je 100% van het factuurbedrag.
Deze regeling vervalt als je zelf voor vervanging zorgt.

Voor deelname aan een reis gelden andere annuleringskosten.
1. tot zes weken voor vertrek: 10% van de reissom voor organisatie en administratie
2. van zes tot drie weken voor vertrek: 50% van het totaalbedrag
3. drie weken tot aan de start van de reis: 100% van het totaalbedrag.
Je mag ook voor vervanging zorgen. Dan worden er geen kosten in rekening gebracht. 
Wanneer de reis door de organisatie vóór de startdatum geannuleerd moet worden krijg je al het betaalde terug.

PRIVACY

Om het contact tussen jou (privé-persoon of organisatie) en mij zo goed mogelijk te laten verlopen in het kader van mijn dienstverlening wisselen we gegevens uit. Deze gegevens zijn:
– bedrijfsnaam (optioneel)
– voor- en achternaam
– adres
– telefoonnummer (optioneel)
– e-mailadres
– de workshop/sessie/reis waar je je voor inschrijft
– bankgegevens (optioneel)

Deze gegevens gebruik ik om contact te kunnen onderhouden om mijn werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen doen, om je op de hoogte te houden van mijn diensten en voor administratieve verwerking voor een factuur. Ik bewaar deze gegevens volgens wettelijke richtlijnen.
Op jouw verzoek kan je jouw gegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Mail me hierover op annelies@vrouwenkracht.nu

Ik deel mijn gegevens nooit zonder toestemming van je met anderen.